Nauji butai | Nauji kotedžai | Nauji namai | Nauji sklypai

Atsakomybės apribojimas

Tinklapyje Nauji.lt pateiktas turinys nebūtinai yra išsamus, visapusiškas, tikslus ir atnaujintas. Turinyje gali būti nuorodų į išorinių šaltinių tinklapius, kurių Nauji.lt nekontroliuoja ir už kuriuos Nauji.lt neprisiima atsakomybės.

Tinkalapis Nauji.lt neprisiima jokios atsakomybės už šiame tinklapyje Nauji.lt dalyvių pateiktą informaciją.

Mes rūpinamės, kad tinklalapio Nauji.lt dalyviai pateiktų tikslų ir atnaujintą turinį. Jei pastebėjote turinio netikslumus, maloniai prašome mums apie tai pranešti. Pranešus apie netikslumus, pasistengsime, kad netikslumai daugiau nebetrikdytų Jūsų ir kitų tinklalapio lankytojų.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad lankydamiesi tinklapyje Nauji.lt ar naudodamiesi Nauji.lt tinklapyje pateikta informacija, bet kokius veiksmus atliekate išimtinai savo nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už žalą, padarytą Jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai ar kitiems Jūsų interesams, jei tokia žala atsirastų. Taip pat prisiimate visas išlaidas, jei tokių patirsite, dėl lankymosi tinklalapyje Nauji.lt.

Tinklalapis Nauji.lt yra priemonė, kurią naudoja tretieji asmenys savo interesams. Naudodamiesi tinklalapiu Nauji.lt Jūs pripažįstate, kad Nauji.lt yra priemonė, naudojama trečiųjų asmenų. Taip pat pripažįstate, kad priemonės kūrėjui negali būti reiškiamos pretenzijos dėl trečiųjų asmenų veiklos ir naudojimosi priemone.